O nás

primontabory_o_nas

Organizácia pre deti a mládež PRIMON

Je podľa zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľné občianske združenie, nezávislé od politických strán, založené za účelom uspokojovania záujmov a potrieb svojich členov, ako aj ostatnej verejnosti, predovšetkým v oblasti rekreácie, kultúry a športu. Spĺňame všetky zákonom stanovené, odborné i kvalitatívne náležitosti na organizovanie letných táborov. Sme samostatná a nezávislá právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť v rámci svojich vlastných stanov, vnútorného poriadku a právnych noriem Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom organizácie Primon je:

  • organizovať voľno časové aktivity pre deti a mládež, aktívna starostlivosť o ducha, myseľ a telo človeka prostredníctvom rozvoja intelektuálnej, duchovnej, vzdelávacej, kultúrnej, športovej a rekreačnej činnosti na demokratických základoch a hospodárskej samostatnosti
  • vytvárať optimálne podmienky na sebarealizáciu dobrovoľníkov pre prácu s deťmi a mládežou
  • výchova k pozitívnym morálnym hodnotám, k prírode, túžba po poznaní a zážitkoch
  • účelne a tvorivo využívať voľný čas detí a mládeže

 

Naše tábory:

mapka-300x220Ponúkame Vám rodinný typ tábora, kde je všetko robené nenásilnou formou tak, aby sme deti nadchli pre každú činnosť a aby odchádzali od nás čo najspokojnejšie. Máme už vytvorený základný tím animátorov, ktorí majú veľmi kladný vzťah k deťom. Sú ústretoví, tvoriví, milí, zábavní a hlavne nepodceňujú riziká a snažia sa im predchádzať. Majú skúsenosti s prácou s deťmi pod vedením profesionálneho hlavného vedúceho s dlhoročnou pedagogickou praxou. Samozrejme nepodceňujeme ani každoročné školenia animátorov, preto je náš program každý rok iný, moderný, progresívny a zábavný.